จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร?

คำถาม .... จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร?

เฉลย ...
จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา หรือ โคราช เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช และอยู่ห่างจากกรุงเทพกรุงเทพมหานคร 259 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.96 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,912.76 ตารางไมล์ นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย (รองจากกรุงเทพมหานคร) โดยที่นครราชสีมามีประชากร 2,642,064 คน (ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 31 ธันวาคม 2562 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

ตำแหน่งของจังหวัดนครราชสีมา


อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา


นครราชสีมา แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ ได้แก่
1. อำเภอเมืองนครราชสีมา
2. อำเภอครบุรี
3. อำเภอเสิงสาง
4. อำเภอคง
5. อำเภอบ้านเหลื่อม
6. อำเภอจักราช
7. อำเภอโชคชัย
8. อำเภอด่านขุนทด
9. อำเภอโนนไทย
10. อำเภอโนนสูง
11. อำเภอขามสะแกแสง
12. อำเภอบัวใหญ่
13. อำเภอประทาย
14. อำเภอปักธงชัย
15. อำเภอพิมาย
16. อำเภอห้วยแถลง
17. อำเภอชุมพวง
18. อำเภอสูงเนิน
19. อำเภอขามทะเลสอ
20. อำเภอสีคิ้ว
21. อำเภอปากช่อง
22. อำเภอหนองบุญมาก
23. อำเภอแก้งสนามนาง
24. อำเภอโนนแดง
25. อำเภอวังน้ำเขียว
26. อำเภอเทพารักษ์
27. อำเภอเมืองยาง
28. อำเภอพระทองคำ
29. อำเภอลำทะเมนชัย
30. อำเภอบัวลาย
31. อำเภอสีดา
32. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ