ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดทั้งหมด 20 จังหวัด ได้แก่
1. กาฬสินธุ์
2. ขอนแก่น
3. ชัยภูมิ
4. นครพนม
5. นครราชสีมา
6. บึงกาฬ
7. บุรีรัมย์
8. มหาสารคาม
9. มุกดาหาร
10. ยโสธร
11. ร้อยเอ็ด
12. เลย
13. ศรีสะเกษ
14. สกลนคร
15. สุรินทร์
16. หนองคาย
17. หนองบัวลำภู
18. อำนาจเจริญ
19. อุดรธานี
20. อุบลราชธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากกว่าภาคอื่น ๆ ทุกภาค กล่าวคือมีพื้นที่ทั้งหมด 168,854 ตารางกิโลเมตร (65,195 ตารางไมล์) คิดเป็น 33.17% ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศไทย มีประชากรทั้งหมด 21,916,034 คน (กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งมากกว่าภาคอื่น ๆ เช่นกัน โดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคและของประเทศไทย มีเนื้อที่ 20,493.96 ตารางกิโลเมตร

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ภาคอีสานตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนที่สูง มีภูเขาสูงอยู่บ้างทางตอนบนและตอนล่างของภาค ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ข้าวเหนียว และข้าวหอมมะลิ โดยที่ภาคอีสานเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการทำประมงสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล อีกด้วย

ส้มตำ อาหารประจำถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ


ประชากรส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะใช้ภาษาอีสานซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของภาษาลาว ในการสื่อสารระหว่างกัน และใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาเขียน ส่วนอาหารการกินนั้น ภาคอีสานนับได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอาหารไทยยอดนิยมมากมาย เช่น ปลาร้า ส้มตำ น้ำตก ลาบ ก้อย ซุปหน่อไม้ ข้าวเหนียวไก่ย่าง และต้มแซบ เป็นต้น

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติด ส.ป.ป. ลาว
ทิศใต้ ติดกับภาคตะวันออก และประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดกับ ส.ป.ป. ลาว
ทิศตะวันตก ติดกับภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง